Hệ thống quản lý ATPSOFTWARE 

Cung cấp giải pháp marketing đa kênh

Odoo - Sample 1 for three columns

Simple Facebook

Hệ thống tự động kết bạn facebook và quét tệp tiềm năng.
Kết bạn bằng cách dùng tệp số điện thoại, email, uid quét từ tương tác, nhóm, follow một người bất kỳ.

Odoo - Sample 2 for three columns

Simple Account

Hệ thống tự động tương tác, tham gia nhóm, đăng bài, trả lời tự động.
Giúp bạn tăng tương tác với bạn bè. Tham gia tự động nhiều nhóm tiềm năng và đăng bài share vào nhóm hiệu quả hơn trong kính doanh.

Odoo - Sample 3 for three columns

Simple Zalo

Hệ thống kết bạn, đăng bài, nhắn tin tự động.
Bằng cách kết bạn từ tệp số điện thoại, uid facebook, hay tệp thành viên một nhóm zalo bạn đã có thể kết bạn hàng loạt.
Ngoài ra hệ thống cho phép bạn đăng bài, và nhắn tin đồng loạt hàng ngàn bạn bè.